Tycker det var dags att denna tråd gör comeback. Vi är ju ändå ett par svenskar här

edit: haha I totally missed the "e" in the "the" of titel. Could maybe a friendly mod fix this?